Advertisement
Nem valós idejű árfolyamadatok. Forrás: mnb.hu EUR = HUF CHF = HUF USD = HUF GBP = HUF JPY = HUF HRK = HUF CZK = HUF
Nem valós idejű árfolyamadatok. Forrás: portfolio.hu
Ingyenes hirdetésfeladás

 

Multikopter 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / H-8000 Székesfehérvár Körösmezei utca 12., adószám : 25090132-2-07, cégjegyzék szám : 07-09-025588 /, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az általa üzemeltetett www.ipartelepek.hu honlapon (továbbiakban: honlap) regisztrált hirdetők, valamint a honlapot látogató, nem regisztrált érdeklődők (továbbiakban: ügyfél) számára létrehozott Általános Szerződési Feltételek-et ( továbbiakban: ÁSZF) az alábbi pontok tartalmazzák. A honlap használata az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása mellett, kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

 • A honlapra belépő Ügyfelek, függetlenül attól, hogy regisztrált hirdető partnerünk vagy csak látogatója oldalainknak, az ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára kötelező érvényűen elfogadja. A honlapot az Ügyfelek kizárólag a saját kockázatukra és felelősségükre használhatják. A jövőben történő, jelen szerződési feltételeket érintő módosításokat Szolgáltató a honlap ÁSZF-et tartalmazó részén közzéteszi és az esetleges változásokra az Ügyfelek figyelmét felhívja.
   
 • A Szolgáltató az üzemeltetett honlapon ingyenes hirdetési megjelenést (normál hirdetések esetén) biztosít Ügyfelek részére. Az ingyenesen elhelyezhető normál hirdetések darabszáma nem esik korlátozás alá. Ez alól kivételt képez, a hirdetések ugyanazon regisztrált Ügyfél neve alatt és ugyanazon kategóriában feladott hirdetés többszöri megjelentetése (duplikálás). Ez esetben Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetések adatbázisból történő törlésére. Minden regisztrált Ügyfél a hirdetésfeladás során megadott paraméterek megadásával, lehetőség szerint képpel (max.:7db) ellátott, üzleti célzatú ingatlan hirdetést adhat fel. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek által feltöltött képek felületén a saját logóját feltüntetni. A hirdetésfeladásra vonatkozó díjmentesség nem korlátozódik magánszemélyekre, bármely jogi személynek minősülő társaság is élhet ezzel a lehetőséggel.
   
 • A honlapra történt belépés, a hirdetések és fizetett reklámfelületek (banner) megtekintése, azok saját felhasználási célra történő nyomtatása nem igényel regisztrációt és ingyenesen elérhetőek mindenki számára. A honlapon történő hirdetésfeladás és egyéb díjköteles szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Ügyfél garantálja, továbbá polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa a honlapon elhelyezett hirdetéssel kapcsolatosan felmerülő jogszabályokat kiemelten kezeli, és azokat maradéktalanul betartja, valamint személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvános közvetítéshez bírja az érintettek hozzájárulását.
   
 • Díjköteles szolgáltatások esetén Szolgáltató köteles évi 98%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.
   
 • A díjköteles szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztrációs lapon található Számlázási cím kitöltése. A szükséges adatokat Ügyfél köteles a valóságnak megfelelően megadni, mely alapján Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás díjáról számlát állít ki. A számla postai úton kerül kézbesítésre, melynek díját a hirdetés kiemelés ára tartalmazza.
   
 • A hirdetés feladásánál igénybevett díjköteles szolgáltatást a Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül aktiválja a honlapon, amennyiben a megrendelt szolgáltatás díja a Szolgáltató vezetett bankszámláján jóváírásra kerül. A feladott hirdetésre igényelt díjköteles szolgáltatás aktiválásáig a hirdetés normál módban jelenik csak meg.
   
 • A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
   
 • A regisztrált Ügyfelek részére elérhető díjköteles szolgáltatások és azok árai:  

 

 • A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat utólagosan is ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.
   
 • A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált ügyfél a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az ügyfél által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az ügyfél semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
   
 • Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítani, díjszabását a fogyasztói árindex alapján változtatni, melyről köteles regisztrált Ügyfeleinek a módosítást megelőző 30 nappal e-mail formájában tájékoztatást nyújtani. Mindennemű, a Szolgáltató által kezdeményezett, a honlap tartalmi és a díjköteles szolgáltatásokkal összefüggő egyéb módosítása, változtatása Ügyfél részéről történő teljes körű elfogadásának minősül, ha ügyfél regisztrációját a módosítások életbelépését követően is fenntartja és honlap szolgáltatásait ráutaló magatartásával továbbra is igénybe veszi
 • Szolgáltató a regisztrált ügyfél által feladott díjköteles hirdetés honlapon történő elhelyezését a mindenkor hatályos díjak ellenében biztosítja. 

 

Kelt.: 2010 január 01.

Multicopter 2000 Kft.   

Advertisement